x Animacions i simulacions x Eines TIC x Comunicació escrita x Comunicació oral x Exercitació lingüística