x Animacions i simulacions x Eines TIC x Comunicació oral x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Fonts primàries