x Comunicació escrita x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Indagació i recerca x Gestió d'informació