x Comunicació escrita x Animacions i simulacions x Exercitació lingüística x Eines TIC