x Comunicació escrita x Comunicació oral x Indagació i recerca x Fonts primàries x Animacions i simulacions