x Comunicació escrita x Comunicació oral x Exercitació lingüística