x Comunicació escrita x Fonts primàries x Comunicació oral