x Comunicació escrita x Eines TIC x Fonts primàries x Comunicació oral x Animacions i simulacions