x Comunicació escrita x Eines TIC x Representacions i models