x Comunicació oral x Comunicació escrita x Animacions i simulacions x Indagació i recerca