x Comunicació oral x Indagació i recerca x Eines TIC x Comunicació escrita