x Comunicació oral x Eines TIC x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Indagació i recerca