x Comunicació oral x Eines TIC x Indagació i recerca x Gestió d'informació