x Fonts primàries x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Eines TIC x Comunicació oral