x Fonts primàries x Comunicació oral x Comunicació escrita x Eines TIC x Animacions i simulacions