x Indagació i recerca x Animacions i simulacions x Resolució de problemes