x Indagació i recerca x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Gestió d'informació