x Indagació i recerca x Comunicació oral x Gestió d'informació