x Literatura x Raonament i argumentació x Exercitació lingüística