x Exercitació lingüística x Treball en context x Comunicació oral