x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Comunicació oral x Resolució de problemes