x Comunicació escrita x Representacions i models x Animacions i simulacions x Resolució de problemes