x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Comunicació oral x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp