x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Eines TIC x Indagació i recerca x Comunicació oral x Sortides i treball de camp