x Comunicació escrita x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Comunicació oral x Resolució de problemes