x Comunicació escrita x Eines TIC x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo