x Comunicació escrita x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo