x Comunicació oral x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Eines TIC