x Comunicació oral x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Eines TIC x Comunicació escrita