x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Eines TIC