x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Sortides i treball de camp