x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Comunicació oral x Comunicació escrita x Eines TIC