x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Comunicació oral x Comunicació escrita