x Indagació i recerca x Eines TIC x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp