x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo