x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo