x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació oral x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo