x Resolució de problemes x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral