x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Comunicació oral x Representacions i models