x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo