x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Representacions i models x Comunicació oral