x Animacions i simulacions x Indagació i recerca x Gestió d'informació