x Animacions i simulacions x Indagació i recerca x Experimentació