x Animacions i simulacions x Resolució de problemes x Material manipulable