x Animacions i simulacions x Resolució de problemes x Eines TIC