x Comunicació escrita x Comunicació oral x Resolució de problemes x Eines TIC x Indagació i recerca