x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Representacions i models x Animacions i simulacions