x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Comunicació oral x Eines TIC x Sortides i treball de camp