x Comunicació escrita x Representacions i models x Indagació i recerca x Comunicació oral