x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca